TESTING CENTAR d.o.o. Mostar, na poslovnoj adresi, Bišće polje bb, na temelju ovlaštenja priznatih i poznatih međunarodnih i resornih institucija u Bosni i Hercegovini, u području svoga osnovnog djelovanja, klijentima osigurava usluge u sljedećim poslovnim procesima, grupiranim prema sličnosti i srodnosti, kako slijedi:


Homologacija/Ispitivanje-atesti vozila, ADR, ATP

Testing centar Mostar
Bišće polje b.b. 88100 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefoni:
+387 36 445 703
+387 36 445 704

Fax:+387 36 445 705

Mobiteli:
+387 63 350 743
+387 63 181 018

E-mail: info@testing-centar.com
www.testing-centar.com

Radno vrijeme

Pon-Sub od 8 do 18h

Homologacija vozila

Pitate se, što su to zapravo homologacijske podobnosti, što se kontrolira u dokumentima i na vozilima, koje je novine donijela homologacija bosansko-hercegovačkom tržištu vozila?

Homologacija pojedinačnog tipa vozila provodi se za nova i polovna vozila, koja dobavljač pojedinačno uvozi radi prodaje ili za svoje potrebe.

Svako vozilo, prije uvoznog carinjenja i njegova pripadajuća dokumentacija osim propisom izuzetih, podvrgavaju se homologacijskom pregledu.

Za proizvođače motornih vozila, odnosno potvrda o njihovoj usuglašenosti sa propisima i standardima u zemlji gde se uvoze su od ključnog značaja. Da bi proizvođač ili uvoznik vozila ili dijelova i opreme vozila mogao da plasira proizvod na tržištu neke zemlje u kojoj vrijede EU direktive ili ECE pravilnici neophodno je da za taj proizvod provede postupak homologacije. Da bi proizvođač ili uvoznik vozila ili dijelova i opreme vozila mogao da plasira proizvod na tržištu neke zemlje u kojoj vrijede EU directive, ECE pravilnici, neophodno je za taj proizvod da provede postupak homologacije.

Homologacija motornih vozila, (uključujući i rezervne dijelove), predstavlja postupak ocjenjivanja i potvrđivanja da li određeno vozilo u cjelini, ili neki njegov dio ili oprema, odgovaraju zahtjevima EU direktivama ili ECE pravilnicima. Pri homologaciji vozila, (uključujući i rezervne dijelove), ispituju i potvrđuju se uređaji bitni za sigurnost vozila u cjelini, kao i uređaji od kojih zavisi ekološki kvalitet vozila. Homologacija motornih vozila, (uključujući i rezervne dijelove), predstavlja postupak ocjenjivanja stanja, odnosno da li određeno vozilo u cjelini, ili neki njegov dio ili oprema, odgovaraju zahtjevima EU direktiva ili ECE pravilnicima.

Pri homologaciji vozila, (uključujući i rezervne dijelove), se ispituju i potvrđuju uređaji bitni za sigurnost vozila u cjelini, kao i uređaji od kojih zavisi ekološki kvalitet vozila. U takve se ubrajaju uređaji bitni za aktivnu sigurnost vozila (kočnice, upravljački mehanizam, svjetla, signalni uređaju, pneumatici i sl.), za pasivnu sigurnost vozila (sigurnosni pojasevi, sjedišta za djecu, unutarnja oprema, protivpožarna zaštita i sl.), za opću sigurnost vozila (zaštita od neovlaštene uporabe i sl.) i za ekološki kvalitet vozila (toksična ispušna emisija, buka, radiofrekvencijske smetnje i sl.)