TESTING CENTAR d.o.o. Mostar, na poslovnoj adresi, Bišće polje bb, na temelju ovlaštenja priznatih i poznatih međunarodnih i resornih institucija u Bosni i Hercegovini, u području svoga osnovnog djelovanja, klijentima osigurava usluge u sljedećim poslovnim procesima, grupiranim prema sličnosti i srodnosti, kako slijedi:


Homologacija/Ispitivanje-atesti vozila, ADR, ATP

Testing centar Mostar
Bišće polje b.b. 88100 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefoni:
+387 36 445 703
+387 36 445 704

Fax:+387 36 445 705

Mobiteli:
+387 63 350 743
+387 63 181 018

E-mail: info@testing-centar.com
www.testing-centar.com

Radno vrijeme

Pon-Sub od 8 do 18h

Analize i arhiviranja tahografskih listića, podataka iz digitalnih tahografa i kartica vozača

TESTING CENTAR d.o.o. Mostar, posjeduje softver i rješenja za rad s tahografskim podlacima, odnosno osiguranja je podrška za analogne i digitalne tahografe.

Programski sustav za vođenje evidencije radnog vremena djelatnika koji obavljaju mobilnu djelatnost (evidencija radnih aktivnosti vozača) i obradu podataka s tahografa (digitalnih i analognih tahografa - očitavanje skeniranih tahografskih listića + čitanje podataka s digitalnih kartica vozača), sukladno Pravilniku o prijenosu podataka o radnom vremenu mobilnih radnika i o vođenju evidencije (“Službeni glasnik BiH”, broj: 105/10).

TESTING CENTAR d.o.o. Mostar, nudi uslugu analize i arhiviranja tahografskih listića, podataka iz digitalnih tahografa i kartica vozača. Navedena usluga je u skladu sa svim zakonskim obvezama koje trebaju ispuniti prijevoznici.

Snažno i fleksibilno rješenje ispunjava sve zakonske obveze analize i arhiviranja tahografskih listića, podataka iz digitalnih tahografa i kartica vozača.

Pouzdanost i kvalitetu ovog sustava potpisuje najveći svjetski proizvođač tahografa koji razvoj ovog programa temelji na svom dugogodišnjem iskustvu.

Naše rješenje je pogodno za svaku vrstu i veličinu voznog parka, a ujedno vrlo jednostavno za korištenje. Omogućavanjem različitih načini prijenosa i arhiviranja podataka, program pruža korisniku jednostavan ulazak u eru digitalnih tahografa. Modularnost ovog TESTING rješenja omogućava njegovo proširenje i oblikovanje prema potrebama korisnika.

Dostupna su dva TESTING TAHO rješenja: TESTING TAHO web i TESTING TAHO office.

TESTING TAHO web

Internet rješenje prikupljanja, obrade i arhiviranja podataka iz tahografa nudi fleksibilan pristup podacima s bilo koje lokacije. Idealno je rješenje i za centralizirano i decentralizirano upravljanje voznim parkom.

Zajamčena sigurnost podataka na našem serveru vas oslobađa briga o zakonom propisanom arhiviranju podataka iz tahografa.

TESTING TAHO office

TESTING TAHO office aplikacija je modularne strukture i idealan za centralno upravljane podacima voznog parka. Dodatnim modulima se program može nadograđivati, ovisno o zahtjevima korisnika. Ujedno nudi maksimalnu fleksibilnost i razne mogućnosti kako bi olakšao obradu podataka iz tahografa.

Podaci o aktivnostima vozača se pohranjuju u pouzdani bazni poslužitelj na lokaciji tvrtke (dakle, podaci nisu dostupni trećim osobama, niti pak je za korištenje programa potrebna internet veza!). Program je u potpunosti autorsko djelo domaćeg autora, te je samim time otvoren za nadogradnje po zahtjevima kupaca. Kontinuirani razvoj prema zahtjevima kupaca također je jedna od prednosti našeg softvera.

Osnovne funkcije programskog paketa TESTING TAHO uključuju:

1. evidencija djelatnika i vozila
2. ručni unos i obrada podataka s analognih tahografa (listići)
3. brzi import podataka s digitalnih tahografa (aktivnosti vozača - vozačka kartica)
4. analiza podataka o aktivnostima vozača
5. izrada propisanih izvještaja - dnevni i tjedni pregled aktivnosti
6. vođenje evidencije od radnom vremenu profesionalnih vozača
7. grafički pregled i ispis aktivnosti
8. analiza i određivanje prekršaja vozača
8.1. dnevni odmor
8.2. vrijeme vožnje
8.3. tjedni odmor
9. integrirano čitanje skeniranih tahografskih listića
10. informativni kalendar za pregled unosa i evidentiranih aktivnosti (novo!)
11. integrirana izrada AETR potvrda o aktivnostima + kalendarski pregled
12. automatsko određivanje početnog i završnog vremena AETR potvrde
13. statistička analiza aktivnosti vozača
14. Ultra grupni ispis izvještaja - ispis za više vozača odjednom
14.1. standardni izvještaj o radnim aktivnostima po danima
14.2. radne aktivnosti po danima grupirano tjedno
14.3. upozorenja za vozače
15. učitavanje većeg broja skeniranih zapisa i slijedna obrada
16. čitanje .ddd datoteka vozila (digitalni tahograf)
17. grafički prikaz kretanja brzina iz podataka snimljenih u .ddd datoteci vozila
18. izvoz podataka očitanih iz .ddd datoteka vozila u XLS - nije potrebno imati instaliran Excel ili slični program, implementacija izvoza podataka je neovisna o instaliranim programima
19. analiza i izvještaji o aktivnostima vozila
19.1. ispis po danima ili grupirano po tjednima
19.2. export u XLS
19.3. generiranje izvještaja temeljem standardnih podataka unesenih s analognih listića ili digitalnih kartica vozača