TESTING CENTAR d.o.o. Mostar, na poslovnoj adresi, Bišće polje bb, na temelju ovlaštenja priznatih i poznatih međunarodnih i resornih institucija u Bosni i Hercegovini, u području svoga osnovnog djelovanja, klijentima osigurava usluge u sljedećim poslovnim procesima, grupiranim prema sličnosti i srodnosti, kako slijedi:


Homologacija/Ispitivanje-atesti vozila, ADR, ATP

Testing centar Mostar
Bišće polje b.b. 88100 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefoni:
+387 36 445 703
+387 36 445 704

Fax:+387 36 445 705

Mobiteli:
+387 63 350 743
+387 63 181 018

E-mail: info@testing-centar.com
www.testing-centar.com

Radno vrijeme

Pon-Sub od 8 do 18h

Američka vozila-prilagodba Europskom tržištu i potvrda o usklađenosti za uvoz u BiH

Prilikom odluke za kupnju vozila kategorije M1, N1 i L proizvedenih prema zahtjevima američkih standarda – FMVSS, potrebno je provjeriti postoji li mogućnost uvoza vozila u BiH, odnosno, zadovoljava li vozilo homologacijske zahtjeve koji su na snazi u BiH.

TESTING CENTAR d.o.o. Mostar obavlja provjere podobnosti vozila vrše se u ispitnom laboratoriju za potrebe homologacije na adresi Bišće Polje b.b. u Mostaru.

Procedura je sljedeća:

1. Na prvom pregledu se vrši snimanje vozila te uzimaju potrebni podaci o vozilu a to su:
- Fotografije vozila (minimalno): 1 prednja lijevo, 1 zadnja desno,
- Fotografija pločice proizvođača (Certification Label, nalazi se u otvoru vozačkih vratiju), ,
- Fotografija pločice o razini štetne emisije vozila (Vehicle Emission Information, u motorskom prostoru),
- Fotografija brzinomjera
- Fotografije svjetlosno signalne opreme
2.

Ovi podaci se šalju na provjeru na Laboratorij za motore i vozila Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, koji izdaje (ili ako vozilo ne zadovoljava -ne izdaje) „Ocjena sukladnosti vozila za izvaneuropska tržišta s obzirom na Europske homologacijske propise“. Navedeni dokument prihvaća se kao potvrda proizvođača, a sadrži popis izvaneuropskih i odgovarajućih ECE/EU propisa koje je predmetno vozilo zadovoljavalo u trenutku proizvodnje.

3.

Ako se potvrda može izdati, vlasnik je dužan uplatiti dodatnih naknadu za ispitivanje prema troškovniku TESTING CENTAR d.o.o. Mostar

4.

Prilikom pregleda vozila utvrđuje se koju je sklopove i dijelove na vozilu potrebno zamjeniti s homologiranim sklopovima i dijelovima. Ako za vozilo nedostaju neki bitni tehničko-homologacijski podaci koji se obično utvrđuju prilikom pregleda postoji mogućnost da se vozilo u kasnijem postupanju uputi na dodatna ispitivanja (buka, sirena, preinake na svjetlosno-signalnom sustavu vozila, brzinomjer).

5.

Ako vozilo zadovoljava ispitivanje TESTING CENTAR d.o.o Mostar izdaje Izvještaj o ispitivanju prema zahtjevima ECE pravilnika te nakon toga vozilo može ići na pojedinačnu homologaciju.

6.

Ako vozilo ne zadovolji ispitivanje i po jednom od ovih pravilnika, upućuje se na otklanjanje istih, te se nakon toga vrši ponovno ispitivanje. Tek nakon što ispitivanje zadovolji izdaje se Izvještaj o zadovoljavanju istih.

7.

Sljedeća faza je pristupanje vozila na pojedinačnu homologaciju vozila u jednom od tehničkih servisa u BiH.

Tom prilikom potrebno je predati u tehnički servis sljedeće:

Ocjenu sukladnosti vozila za izvaneuropska tržišta s obzirom na Europske homologacijske propise – izdanu od strane Laboratorija za motore i vozila Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Izvještaj o ispitivanju prema zahtjevima ECE pravilnika – izdan od strane Ispitnog laboratorija za potrebe homologacije TESTING CENTAR d.o.o. Mostar

Ako se vozilo nalazi u inozemstvu, a želi se provjeriti da li se može uvesti:

1. Prije uvoza vozila potrebno je poslati (e-mailom ili poštom) UPIT na info@TESTING-centar.com sa sljedećim podacima, odnosno dokumentima vozila:

· Fotografije vozila (minimalno): 1 prednja lijevo, 1 zadnja desno, • Fotografija pločice proizvođača (Certification Label, nalazi se u otvoru vozačkih vrata),

· Fotografija pločice o razini štetne emisije vozila (Vehicle Emission Information, u motorskom prostoru).

· Fotografija pločice o razini štetne emisije vozila (Vehicle Emission Information, u motorskom prostoru).